Дилерам Äèëåðàì

TEMA-Plus
Ñîòðóäíè÷åñòâî

ТОВ «Тема-Плюс», як представник виробничих підприємств ТзОВ «СЕНС» та ПрАТ «Картонно-паперова компанія», уповноважений ними формувати мережу покупців, що передбачає гнучкість в ціновій політиці та умовах співпраці.

Не важливо: чи Ви займаєтесь гуртовими продажами, чи обслуговуванням людей, чи професійним клінінгом. Не важливо, також, в якому місті Ви знаходитесь. Ви завжди можете розраховувати на конкурентні ціни, наявність товарів на нашому складі, доставку при замовленні на певну суму.
Êîíòàêòû Äèëåðàì Ïðîäóêöèÿ Î êîìïàíèè

Дилерам
ООО "ТЕМА-Плюс"
м. Київ, вул.Радищева, 3
Тел.:(044) 206-20-73 (74), 206-30-80 (81)
E-mail: tema@nbi.com.ua