Дилерам Äèëåðàì

TEMA-Plus
Äîñòàâêà

Співпраця з ТОВ «Тема-Плюс» може бути взаємовигідною і в тому випадку, якщо Ви виробник, імпортер, чи велика торгова компанія, що може запропонувати конкурентні ціни на свій товар. Нас цікавить все, що входить в категорію HoReCa. В нашому активі: великий досвід, доля ринку, стабільність, власний товар, що є локомотивом продажів. Тому і Ваш товар ми можемо «прилаштувати».Êîíòàêòû Äèëåðàì Ïðîäóêöèÿ Î êîìïàíèè

Дилерам
ООО "ТЕМА-Плюс"
м. Київ, вул.Радищева, 3
Тел.:(044) 206-20-73 (74), 206-30-80 (81)
E-mail: tema@nbi.com.ua